Uitbreiding en verduurzamen brandweerkazerne

De brandweerpost in Kockengen telt 25 vrijwilligers, 4 vrouwen en 21 mannen. Om volledig aan de Arbo-eisen te voldoen en extra auto’s plaats te bieden, gaf de gemeente Stichtse Vecht opdracht tot verbouwing en vergroting van de kazerne. Commandant Tijmen de Jong fungeerde als spin in het web. Hij was in gesprek met de gemeente, Veiligheidsregio Utrecht, aannemer én de zeer betrokken brandweerlieden.

“De kazerne voelt voor ons als een tweede huis. Elke week zijn we hier sowieso een paar uur om te trainen en na een uitruk willen we graag nog even zitten om met elkaar te evalueren en na te praten. Deze post is niet voor een paar personen, maar voor ons allemaal. Thuisgevoel is hier dus belangrijk, net als een ruime remise voor onze voertuigen en een routing die het proces van vuil naar schoon ondersteunt.

Logische keuze
Bij de keuze uit 5 geselecteerde aannemers was het zeker geen criterium, dat was vooral het gevraagde binnen budget leveren, maar het feit dat Robert in zijn gemeente ook brandweerman is, maakte Bouwbedrijf Van Leeuwen voor mij wel een logische keuze. Kijk, de keuzes bij grote zaken, zoals het pakket van wensen en eisen, het ontwerp, de financiering en de gunning werden gemaakt door gemeente en veiligheidsregio, maar bij details en interieur hadden wij als gebruikers zeker wat in te brengen. Met zijn brandweerhart voelde Robert ons perfect aan. Hij kent de cultuur van een post.

Behouden
De bouw startte met de sloop. Uiteindelijk bleven er maar 4 muren over. Toen ik dat zag, vroeg ik me af of het niet efficiënter was geweest om op een andere plek voor volledige nieuwbouw te gaan. Maar ja, deze post past bij het dorp en behoort bij onze gemeenschap. Behouden dus. Ik kan me nog goed herinneren dat de contouren van de aanbouw zichtbaar werden. Op dat moment zag ik verschijnen wat de architect al eerder voor ogen had. Mooi moment.

Daar onze brandweerpost een rietenkapspecialisme heeft, kregen wij een extra bus auto speciale materialen tot onze beschikking. Deze paste niet in de oude kazerne. Net als een tweede tankautospuit die mogelijk volgt. Daarnaast mogen wij onze pakken niet meer naast de auto aantrekken, maar dienen dat vanwege de uitlaatgassen in een aparte ruimte te doen.

Arbo-wetgeving schrijft ook een vuil en schoon gebied voor. Na een brand trekken we onze pakken uit, gaan we door de wasstraat en komen we terug in een schone ruimte. De nieuwe kazerne is daar volledig op ingericht. Het is niet alleen een heel fris, maar een ook een mooi, groot en modern gebouw geworden. Precies wat we voor ogen hadden.

Klankbordgroep
Onze brandweerlieden waren zeer betrokken, zowel tijdens de voorbereiding als uitvoering. Om het team een gezamenlijke stem te geven, had ik een klankbordgroep geformeerd. Als commandant zat ik niet bij elke bouwvergadering, dat deed de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio, maar stond ik gedurende het proces wel in contact met alle betrokken partijen. Zo konden we op de voorgrond meedenken en een bepaalde invloed uitoefenen.

Complimenten aan Tim, uitvoerder bij Bouwbedrijf Van Leeuwen. Hij hield ons goed op de hoogte en was altijd bereid om een rondleiding over de bouw te geven. Als er dan vragen ontstonden, al was het maar over een deur, kon ik die meenemen in mijn overleg met de post. Dat werd gewaardeerd.  Leuk om te vermelden: Wat in het oude gebouw aan de muur hing, is weer teruggekomen. Het hart van de instructieruimte is weliswaar nieuw, maar voelt toch weer vertrouwd.”